سامانه فراگیر آموزش
  • 1/1
    راهنمای استفاده از نرم افزار سامانه فراگیر

 همكاران محترم ضمن تشكر از توجه شما، لطفا راهنماي استفاده از سامانه را مطالعه فرماييد.

مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 7.02.00 )